Posts Tagged ‘zabawy’

“Kolorowe kredki w pude??eczku nosz─?, kolorowe kredki namaluj─? wszystko to, co chc─?…”. Popularno??─? tej piosenki przebi??a chyba nawet czo????wk─? “Domowego Przedszkola”, kt??re dziecko nie chcia??o mie─? takich kredek i kt??re – po wys??uchaniu utworu – nie zabra??o si─? do rysowania kota, domku albo rakiety? Weso??a, ??piewana przez dzieci i dla dzieci piosenka o tym, jak wiele rado??ci sprawi─? mo??e prosta zabawa. Nie ma doros??ego ani dziecka, kt??re cho─? raz nie nuci??oby tego utworu. Proste s??owa, radosna melodia i du??o zabawy. Warto pos??ucha─? jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz! U??miech pojawia si─? na twarzy ju?? po kilku pierwszych taktach.