Posts Tagged ‘tik tak’

Pami─?tacie te programy? Bo ja tak :) C???? to by??y za niezapomniane chwile sp─?dzone z Domowym Przedszkolem, Plecakiem Pana Tik Taka, czy Okienkiem Pankracego. Warto wr??ci─? na moment do tych wspomnie??, a przy okazji przypomnie─? te?? sobie jak ??wietne by??y piosenki otwieraj─?ce te programy.

Fasolki nagra??y wiele wspania??ych piosenek i trudno je wszystkie wymieni─? jednym tchem. Kiedy jednak spytamy jakie?? dziecko o najlepsze utwory, to z pewno??ci─? “Og??rek w─?saty” znajdzie si─? w??r??d pierwszych trzech. Wspania??y g??os Natalii Kaim, melodyjna muzyka i pe??ne rado??ci s??owa musia??y okaza─? si─? przebojem. Dodatkowo, mo??emy by─? pewni, ??e po wys??uchanie tego utworu, nasze dziecko spojrzy przyja??niejszym okiem na warzywa, a chyba ka??dy rodzic wie dobrze, jak niebagatelne ma to znaczenie. Pozostaje mi, ??yczy─? wszystkim mi??ego ??piewania. Tak ??piewania, gdy?? s??uchaj─?c nie spos??b powstrzyma─? si─? od do??─?czenia do Fasolek. I to chyba najlepiej ??wiadczy o jako??ci tego utworu.