Posts Tagged ‘polskie bajki’

Dwaj niezapomniani bohaterowie ka??dego dzieci??stwa – Bolek i Lolek, bracia, kt??rzy z ka??dej sytuacji wyjd─? obronn─? r─?k─?, a widzom dostarczom wiele rozrywki i u??miechu. Zwykle towarzyszy??a im jedynie melodia, a oni sami nie m??wili du??o, kiedy jednak wybrali si─? na dziki zach??d, zacz─?li nie tylko sporo m??wi─?, ale te?? wyst─?powa─? w piosenkach. Dziki zach??d to jeden z soundtrack??w s??ynnej produkcji kinowej, dla obejrzenia kt??rej tysi─?ce dzieciak??w zaci─?gn─???o swoich rodzic??w do kin. Przyjemna dla oka animacja i mi??a skoczna muzyka oprawiona delikatnym, lecz i tak utrzymanym w stylu dzikiego zachodu, ??piewem. Warto pos??ucha─?, zanuci─? i poczu─? si─? jak prawdziwy kowboj lub indianin p─?dz─?cy przez prerie.