Posts Tagged ‘piosenki dla dzieci muzyka’

Bardzo znana piosenka “In the jungle” w wykonaniu niezwykle sympatycznego hipopotama, oraz psa, kt??ry ta??czy, ale w??a??ciwie przeszkadza tylko ??piewaj─?cemu. Bardzo pogodny film i znana muzyka. Polecam.

Pami─?tacie t─? piosenk─?? Nie? W takim razie czym pr─?dzej jej pos??uchajcie! To jedna z najlepszych i najcudowniejszych piosenek dla dzieci, jakie kiedykolwiek powsta??y. Natalia Kukulska pi─?knie nam wy??piewa??a ka??dy jej kawa??ek, s??uchaj─?c jej sama si─? zaczynam zastanawia─? co powie tata?

Wspania??a piosenka z filmy M??j Brat Nied??wied?? w Polskiej wersji j─?zykowej. Ten wzruszaj─?cy utw??r jest cz─???ci─? cudownej historii, kt??ra porusza serca dzieci i doros??ych na ca??ym ??wiecie. Warto po??wi─?ci─? par─? minut i pos??ucha─?, a tak??e wsp??lnie pouczy─? si─?! Tak, ta piosenka mo??e te?? stanowi─? bardzo ciekaw─? propozycj─? dla tych, kt??rzy chcieliby uczy─? si─? j─?zyka angielskiego. Otrzymujemy tutaj napisy zar??wno w j─?zyku polskim i angielskim, sama piosenka jest oczywi??cie ??piewana po polsku.