Posts Tagged ‘Natalia Kukulska’

Kolejna z cudownych piosenek dla dzieci w wykonaniu Natalii Kukulskiej. “Ma??a smutna kr??lewna” to jedna z tych piosenek, do kt??rych mo??na wraca─? na okr─?g??o. Wspania??a muzyka, ??wietny tekst i bardzo zdolna dziewczynka, kt??ra wykonuje utw??r. Prosimy ogl─?da─? jak najcz─???ciej ;)

Pami─?tacie t─? piosenk─?? Nie? W takim razie czym pr─?dzej jej pos??uchajcie! To jedna z najlepszych i najcudowniejszych piosenek dla dzieci, jakie kiedykolwiek powsta??y. Natalia Kukulska pi─?knie nam wy??piewa??a ka??dy jej kawa??ek, s??uchaj─?c jej sama si─? zaczynam zastanawia─? co powie tata?

Puszek Okruszek to jedna z najwspanialszych piosenek dla dzieci. M??oda Natalia Kukulska ju?? w tak m??odym wieku wspaniale ??piewa??a, a p??yta z piosenkami dla najm??odszych kt??r─? nagra??a do dzi?? cieszy si─? ogromnym powodzeniem. Warto zapozna─? si─? z jej talentem i z wspania??ymi kompozycjami, kt??re mia??a okazj─? wykonywa─?. ?╣piewajmy razem z Natalk─?!