Posts Tagged ‘na wyspach bergamutach’

Ulubiona piosenka Pana Kleksa, czyli kolejny wspania??y utw??r autorstwa Jana Brzechwy – Na Wyspach Bergamutach. Czy pami─?tasz jak Ada?? Niezg??dko da?? si─? ponie??─? rado??ci i zabawie, kt??re kryj─? w sobie kolejne zwrotki? Czy pami─?tasz jak dzi─?ki temu prze??y?? najpi─?kniejsz─? przygod─? swojego dzieci??stwa? Je??li tak to, na co czeka─?? Pos??uchaj i do??─?cz do s??onia z dwiema tr─?bami, nios─?cej os??a mr??wki i tresowanych ??ososi w marynowanym sosie. Ka??de dziecko marzy aby odwiedzi─? Akademi─? Pana Kleksa, a ka??dy doros??y z rozrzewnieniem wspomina jak bardzo chcia?? do??─?czy─? do weso??ej gromady Adasia i jego przyjaci????… Je??li jednak nie pami─?tasz ju?? dlaczego to w??a??nie u Pana Kleksa chcia??o si─? uczy─? ka??de dziecko, to jak najszybciej przywo??aj dawne wspomnienia i poka?? je swojemu dziecku, du??o rado??ci gwarantowane.