Posts Tagged ‘majka je??owska’

“Wszystkie dzieci nasze s─?.” to jeden z najwi─?kszych przeboj??w Majki Je??owskiej, a nie by??o ich ma??o. Niezr??wnana wokalistka dla dzieci rozpocz─???a swoj─? karier─? prawie r??wnolegle z macierzy??stwem. Jako m??oda mama stwierdzi??a, ??e w Polsce brak dobrej muzyki dla dzieci, po czym postanowi??a jak najszybciej temu zaradzi─?. Efekt jej pracy przeszed?? naj??mielsze oczekiwania. Dzisiaj Majka Je??owska to osoba, kt??ra nagra??a blisko jedena??cie album??w, zagra??a tysiace koncert??w dla najm??odszych i prowadzi po??wi─?cony im program w telewizji. Pani Majka podbija serca kolejnego ju?? pokolenia milusi??skich i nic nie wskazuje na to, aby mia??a przesta─?. Pozostaje zatem pogratulowa─? i cieszy─? si─?, ??e wci─??? i wci─??? powstaje tak wiele, tak dobrych (i wskazanych dla naszych pociech) utwor??w, kt??re kr??luj─? w przedszkolach, zer??wkach i w dzieci─?cych pokojach.