Posts Tagged ‘le??’

Zgodnie z wcze??niejszymi zapowiedziami, przysz??a pora na kolejne odwiedziny u Pana Kleksa. Tym razem “Le??” – wspania??y wiersz Jana Brzechwy, w wykonaniu brodatego i piegowatego profesora oraz jego roze??mianych uczni??w. Wyj─?tkowy g??os Piotra Fronczewskiego, dobra aran??acja muzyczna i ch??rki w wykonaniu dzieci po??─?czone ze ??wietnie napisanym tekstem, musia??y da─? dobry efekt. Piosenka szybko wpada w ucho i wcale ??atwo nie chce z niego wylecie─?. Warta pos??uchania przez wszystkich, nie tylko du??ych lub ma??ych leniuszk??w. Je??li do tego zdarza nam si─? czyta─? wierszyki Brzechwy naszym dzieciom, to mo??liwo??─? poznania ich jako piosenek, b─?dzie dla naszych maluch??w niezwykle ciekaw─? przygod─?. Pos??uchajmy zatem, co takiego ciekawego zrobi?? dzi?? le??…