Posts Tagged ‘ko??ysanki dla dzieci’

Ko??ysanka w wykonaniu Seweryna Krajewskiego ??apie za serce i zmusza do s??uchania jej na okr─?g??o. To przepi─?kne wykonanie ilustrowane jest wspania??ymi zdj─?ciami i tekstem wy??wietlanym na ekranie. ?üatwo mo??na nauczy─? si─? s????w i ??piewa─? razem z artyst─?. Zach─?camy do wsp??lnego ogl─?dania i ??piewania.

Jedna z najpopularniejszych polskich ko??ysanek, w znakomitym wykonaniu jednego z najzdolniejszych wykonawc??w w naszym kraju. Grzegorz Turnau udowadnia jak dobrze czuje si─? w ka??dej konwencji, a nasze dzieci dostaj─? to, co najwa??niejsze – piosenk─? pi─?kn─? i cudownie za??piewan─?. Zapraszamy do wsp??lnego s??uchania.

Wspania??a ko??ysanka w wykonaniu tak wspania??ych gwiazd jak Grzegorz Turnau i Magda Umer. Te koj─?ce g??osy i cudowna melodyjno??─? ko??ysanki z pewno??ci─? u??o??─? do snu nawet najbardziej niesforne dziecko. Niech ta spokojna muzyka b─?dzie chwil─? wytchnienia dla dzieci i zm─?czonych ci─???kim dniem rodzic??w.