Posts Tagged ‘Disney’

Wspania??a piosenka z filmy M??j Brat Nied??wied?? w Polskiej wersji j─?zykowej. Ten wzruszaj─?cy utw??r jest cz─???ci─? cudownej historii, kt??ra porusza serca dzieci i doros??ych na ca??ym ??wiecie. Warto po??wi─?ci─? par─? minut i pos??ucha─?, a tak??e wsp??lnie pouczy─? si─?! Tak, ta piosenka mo??e te?? stanowi─? bardzo ciekaw─? propozycj─? dla tych, kt??rzy chcieliby uczy─? si─? j─?zyka angielskiego. Otrzymujemy tutaj napisy zar??wno w j─?zyku polskim i angielskim, sama piosenka jest oczywi??cie ??piewana po polsku.

“Kr??l Lew”, jak ka??da kinowa produkcja Walta Disneya, to opowie??─?, kt??ra bawi i wci─?ga za r??wno du??ych, jak i ma??ych, starych i m??odych, kobiety, m─???czyzn i dzieci. Pochodz─?ca z tej pi─?knej ba??ni “Piosenka o mi??o??ci” to niezwykle urzekaj─?cy, spokojny, lecz porywaj─?cy s??uchaczy utw??r, kt??ry pokazuje jak wielka si??a drzemie w ka??dym sercu. Warto pos??ucha─?, gdy?? ma??o kto umie w tak prosty i dobry spos??b m??wi─? o rzeczach tak wa??nych i donios??ych. Doskonale wykonana polska wersja j─?zykowa zas??uguje na najwy??sz─? pochwa??─?, bowiem wydaje si─?, ??e ta piosenka mog??aby by─? hitem nawet, gdyby nie znalaz??a si─? w Disneyowskim przeboju. Pos??uchajmy jej wsp??lnie.

Tym razem odrobin─? nowocze??niej. Prosta, utrzymana w stylistyce Cartoon Network, kreska i du??o rysunkowego humoru – Fineasz i Ferb. Patrz─?c na teledysk, a?? trudno uwierzy─?, ??e i ta bajka jest dzie??em wytw??rni Walta Disneya. Dzisiaj dwaj ulubie??cy naszych najm??odszych w ich wielkim hicie “Glitchi Glitchi Goo”. ??ywa gitarowa muzyka, ch??rki i przebojowy tekst – to wszystko sprawi??o, ??e trudno znale??─? dziecko, kt??re nie lubi??oby tego utworu. Trwaj─? co prawda pewne spory czy refrenowe “Glitchi Glitchi Goo znaczy kocham Ci─?” nie brzmia??oby lepiej bez t??umaczenia, ale popularno??─? piosenki w??r??d dzieci wskazuje, ??e to tylko nudne doros??e dyskusje. Nie ma na co czeka─?, pora na Glitchi Glitchi Goo!

Kolejny utw??r z niepowtarzalnych film??w Walta Disneya. Tym razem Brat Nied??wied??. Pi─?kna ba???? o przyja??ni, odwadze, rado??ci, wierno??ci i dobroci. Ukazuj─?cy dzieciom jak nale??y ??y─?, ucz─?cy si─? dzieli─?, cieszy─? obecno??ci─? innych i pomaga─? im. Warto obejrze─? i warto pos??ucha─?. Utw??r powitalny – “I Ty mo??esz zosta─? z nami” -, w wersji polskiej, bardzo dobrze nagrane, pi─?kne animacje, radosne kolory i niepowtarzalna banda nied??wiedzi, kt??re potrafi─? roz??mieszy─? widza, nawet kiedy poluj─?. Najwy??szy czas pos??ucha─?, wkr??tce kolejne utwory z tej wspania??ej ba??ni, zatem “Witaj i zosta?? z nami. Tu dla Ciebie miejsce mamy. Tu wiecznie ??wi─?to trwa.” Mi??ego s??uchania i ??piewania (tekst piosenki na dole ekranu)!