Szkoły podstawowe w Wielkiej Brytanii

Spis brytyjskich placówek edukacyjnych dla najmłodszych

Placówka edukacyjna nr 2079 screen

Placówka edukacyjna nr 2079

Szkoła podstawowa nr 2079 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6103 screen

Placówka edukacyjna nr 6103

Szkoła podstawowa nr 6103 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 10 - 19 lat. Jej budynek znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 3316 screen

Placówka edukacyjna nr 3316

Szkoła podstawowa nr 3316 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2223 screen

Szkoła podstawowa nr 2223

Szkoła podstawowa nr 2223 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2049 screen

Placówka edukacyjna nr 2049

Szkoła podstawowa nr 2049 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 6204 screen

Placówka edukacyjna nr 6204

Szkoła podstawowa nr 6204 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 2 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2067 screen

Szkoła podstawowa nr 2067

Szkoła podstawowa nr 2067 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Placówka edukacyjna nr 2209 screen

Placówka edukacyjna nr 2209

Szkoła podstawowa nr 2209 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2225 screen

Placówka edukacyjna nr 2225

Szkoła podstawowa nr 2225 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2003 screen

Placówka edukacyjna nr 2003

Szkoła podstawowa nr 2003 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2520 screen

Szkoła podstawowa nr 2520

Szkoła podstawowa nr 2520 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 6161 screen

Szkoła podstawowa nr 6161

Szkoła podstawowa nr 6161 to instytucja szkolna przyjmująca osoby w wieku 8 - 16 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3350 screen

Placówka edukacyjna nr 3350

Szkoła podstawowa nr 3350 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2901 screen

Szkoła podstawowa nr 2901

Szkoła podstawowa nr 2901 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2853 screen

Szkoła podstawowa nr 2853

Szkoła podstawowa nr 2853 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3602 screen

Placówka edukacyjna nr 3602

Szkoła podstawowa nr 3602 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2138 screen

Szkoła podstawowa nr 2138

Szkoła podstawowa nr 2138 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 4 - 7 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2335 screen

Placówka edukacyjna nr 2335

Szkoła podstawowa nr 2335 to instytucja szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2009 screen

Szkoła podstawowa nr 2009

Szkoła podstawowa nr 2009 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6000 screen

Placówka edukacyjna nr 6000

Szkoła podstawowa nr 6000 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2026 screen

Placówka edukacyjna nr 2026

Szkoła podstawowa nr 2026 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3319 screen

Szkoła podstawowa nr 3319

Szkoła podstawowa nr 3319 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2011 screen

Placówka edukacyjna nr 2011

Szkoła podstawowa nr 2011 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2108 screen

Placówka edukacyjna nr 2108

Szkoła podstawowa nr 2108 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 7020 screen

Placówka edukacyjna nr 7020

Szkoła podstawowa nr 7020 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2412 screen

Placówka edukacyjna nr 2412

Szkoła podstawowa nr 2412 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3499 screen

Szkoła podstawowa nr 3499

Szkoła podstawowa nr 3499 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6201 screen

Placówka edukacyjna nr 6201

Szkoła podstawowa nr 6201 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 2 - 19 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6010 screen

Placówka edukacyjna nr 6010

Szkoła podstawowa nr 6010 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 4 - 16 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 4149 screen

Placówka edukacyjna nr 4149

Szkoła podstawowa nr 4149 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 9 - 13 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2070 screen

Placówka edukacyjna nr 2070

Szkoła podstawowa nr 2070 to placówka edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2509 screen

Placówka edukacyjna nr 2509

Szkoła podstawowa nr 2509 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2857 screen

Placówka edukacyjna nr 2857

Szkoła podstawowa nr 2857 to placówka oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2006 screen

Placówka edukacyjna nr 2006

Szkoła podstawowa nr 2006 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2013 screen

Placówka edukacyjna nr 2013

Szkoła podstawowa nr 2013 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3348 screen

Placówka edukacyjna nr 3348

Szkoła podstawowa nr 3348 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3432 screen

Szkoła podstawowa nr 3432

Szkoła podstawowa nr 3432 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2035 screen

Szkoła podstawowa nr 2035

Szkoła podstawowa nr 2035 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3471 screen

Placówka edukacyjna nr 3471

Szkoła podstawowa nr 3471 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 6200 screen

Placówka edukacyjna nr 6200

Szkoła podstawowa nr 6200 to placówka edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 9 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2188 screen

Placówka edukacyjna nr 2188

Szkoła podstawowa nr 2188 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2000 screen

Placówka edukacyjna nr 2000

Szkoła podstawowa nr 2000 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 2 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 5217 screen

Szkoła podstawowa nr 5217

Szkoła podstawowa nr 5217 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3082 screen

Szkoła podstawowa nr 3082

Szkoła podstawowa nr 3082 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2076 screen

Szkoła podstawowa nr 2076

Szkoła podstawowa nr 2076 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2036 screen

Placówka edukacyjna nr 2036

Szkoła podstawowa nr 2036 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2032 screen

Placówka edukacyjna nr 2032

Szkoła podstawowa nr 2032 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2130 screen

Szkoła podstawowa nr 2130

Szkoła podstawowa nr 2130 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3018 screen

Placówka edukacyjna nr 3018

Szkoła podstawowa nr 3018 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2939 screen

Szkoła podstawowa nr 2939

Szkoła podstawowa nr 2939 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2410 screen

Szkoła podstawowa nr 2410

Szkoła podstawowa nr 2410 to placówka oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2636 screen

Szkoła podstawowa nr 2636

Szkoła podstawowa nr 2636 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6225 screen

Placówka edukacyjna nr 6225

Szkoła podstawowa nr 6225 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3514 screen

Placówka edukacyjna nr 3514

Szkoła podstawowa nr 3514 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2043 screen

Szkoła podstawowa nr 2043

Szkoła podstawowa nr 2043 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3732 screen

Szkoła podstawowa nr 3732

Szkoła podstawowa nr 3732 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6054 screen

Szkoła podstawowa nr 6054

Szkoła podstawowa nr 6054 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 18 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3331 screen

Szkoła podstawowa nr 3331

Szkoła podstawowa nr 3331 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6002 screen

Szkoła podstawowa nr 6002

Szkoła podstawowa nr 6002 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 8 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2062 screen

Szkoła podstawowa nr 2062

Szkoła podstawowa nr 2062 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2699 screen

Placówka edukacyjna nr 2699

Szkoła podstawowa nr 2699 to placówka edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3852 screen

Placówka edukacyjna nr 3852

Szkoła podstawowa nr 3852 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2066 screen

Placówka edukacyjna nr 2066

Szkoła podstawowa nr 2066 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3058 screen

Szkoła podstawowa nr 3058

Szkoła podstawowa nr 3058 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 5201 screen

Szkoła podstawowa nr 5201

Szkoła podstawowa nr 5201 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3305 screen

Szkoła podstawowa nr 3305

Szkoła podstawowa nr 3305 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3430 screen

Szkoła podstawowa nr 3430

Szkoła podstawowa nr 3430 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 7003 screen

Szkoła podstawowa nr 7003

Szkoła podstawowa nr 7003 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 16 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2004 screen

Szkoła podstawowa nr 2004

Szkoła podstawowa nr 2004 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2204 screen

Szkoła podstawowa nr 2204

Szkoła podstawowa nr 2204 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2069 screen

Szkoła podstawowa nr 2069

Szkoła podstawowa nr 2069 to instytucja szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2029 screen

Szkoła podstawowa nr 2029

Szkoła podstawowa nr 2029 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2370 screen

Placówka edukacyjna nr 2370

Szkoła podstawowa nr 2370 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2360 screen

Szkoła podstawowa nr 2360

Szkoła podstawowa nr 2360 to placówka oświatowa przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6004 screen

Szkoła podstawowa nr 6004

Szkoła podstawowa nr 6004 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 2 - 12 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2213 screen

Szkoła podstawowa nr 2213

Szkoła podstawowa nr 2213 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2129 screen

Placówka edukacyjna nr 2129

Szkoła podstawowa nr 2129 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2433 screen

Placówka edukacyjna nr 2433

Szkoła podstawowa nr 2433 to instytucja szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 7 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2435 screen

Szkoła podstawowa nr 2435

Szkoła podstawowa nr 2435 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2042 screen

Placówka edukacyjna nr 2042

Szkoła podstawowa nr 2042 to placówka oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 7 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3352 screen

Szkoła podstawowa nr 3352

Szkoła podstawowa nr 3352 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 3069 screen

Placówka edukacyjna nr 3069

Szkoła podstawowa nr 3069 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2626 screen

Szkoła podstawowa nr 2626

Szkoła podstawowa nr 2626 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 7 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 7032 screen

Placówka edukacyjna nr 7032

Szkoła podstawowa nr 7032 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 5 - 19 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3089 screen

Szkoła podstawowa nr 3089

Szkoła podstawowa nr 3089 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2370 screen

Placówka edukacyjna nr 2370

Szkoła podstawowa nr 2370 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3601 screen

Szkoła podstawowa nr 3601

Szkoła podstawowa nr 3601 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2226 screen

Szkoła podstawowa nr 2226

Szkoła podstawowa nr 2226 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3152 screen

Szkoła podstawowa nr 3152

Szkoła podstawowa nr 3152 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3000 screen

Placówka edukacyjna nr 3000

Szkoła podstawowa nr 3000 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2002 screen

Placówka edukacyjna nr 2002

Szkoła podstawowa nr 2002 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3006 screen

Placówka edukacyjna nr 3006

Szkoła podstawowa nr 3006 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2178 screen

Placówka edukacyjna nr 2178

Szkoła podstawowa nr 2178 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Szkoła podstawowa nr 2297 screen

Szkoła podstawowa nr 2297

Szkoła podstawowa nr 2297 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 4093 screen

Szkoła podstawowa nr 4093

Szkoła podstawowa nr 4093 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 9 - 13 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2013 screen

Placówka edukacyjna nr 2013

Szkoła podstawowa nr 2013 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6420 screen

Szkoła podstawowa nr 6420

Szkoła podstawowa nr 6420 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 8 - 19 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3615 screen

Placówka edukacyjna nr 3615

Szkoła podstawowa nr 3615 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3385 screen

Szkoła podstawowa nr 3385

Szkoła podstawowa nr 3385 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2863 screen

Placówka edukacyjna nr 2863

Szkoła podstawowa nr 2863 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2111 screen

Placówka edukacyjna nr 2111

Szkoła podstawowa nr 2111 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 7035 screen

Szkoła podstawowa nr 7035

Szkoła podstawowa nr 7035 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 2 - 19 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2258 screen

Placówka edukacyjna nr 2258

Szkoła podstawowa nr 2258 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3372 screen

Szkoła podstawowa nr 3372

Szkoła podstawowa nr 3372 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2109 screen

Szkoła podstawowa nr 2109

Szkoła podstawowa nr 2109 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 7 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3054 screen

Placówka edukacyjna nr 3054

Szkoła podstawowa nr 3054 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 6080 screen

Szkoła podstawowa nr 6080

Szkoła podstawowa nr 6080 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 5 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3112 screen

Szkoła podstawowa nr 3112

Szkoła podstawowa nr 3112 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2243 screen

Szkoła podstawowa nr 2243

Szkoła podstawowa nr 2243 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2468 screen

Szkoła podstawowa nr 2468

Szkoła podstawowa nr 2468 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3312 screen

Szkoła podstawowa nr 3312

Szkoła podstawowa nr 3312 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2000 screen

Placówka edukacyjna nr 2000

Szkoła podstawowa nr 2000 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2670 screen

Placówka edukacyjna nr 2670

Szkoła podstawowa nr 2670 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3321 screen

Szkoła podstawowa nr 3321

Szkoła podstawowa nr 3321 to instytucja szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3003 screen

Placówka edukacyjna nr 3003

Szkoła podstawowa nr 3003 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3050 screen

Szkoła podstawowa nr 3050

Szkoła podstawowa nr 3050 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2146 screen

Placówka edukacyjna nr 2146

Szkoła podstawowa nr 2146 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6020 screen

Szkoła podstawowa nr 6020

Szkoła podstawowa nr 6020 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 7 - 18 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3365 screen

Placówka edukacyjna nr 3365

Szkoła podstawowa nr 3365 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3435 screen

Szkoła podstawowa nr 3435

Szkoła podstawowa nr 3435 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3210 screen

Szkoła podstawowa nr 3210

Szkoła podstawowa nr 3210 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3340 screen

Placówka edukacyjna nr 3340

Szkoła podstawowa nr 3340 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 5224 screen

Placówka edukacyjna nr 5224

Szkoła podstawowa nr 5224 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3356 screen

Placówka edukacyjna nr 3356

Szkoła podstawowa nr 3356 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2092 screen

Placówka edukacyjna nr 2092

Szkoła podstawowa nr 2092 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2106 screen

Placówka edukacyjna nr 2106

Szkoła podstawowa nr 2106 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 6128 screen

Szkoła podstawowa nr 6128

Szkoła podstawowa nr 6128 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 18 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2186 screen

Szkoła podstawowa nr 2186

Szkoła podstawowa nr 2186 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3417 screen

Szkoła podstawowa nr 3417

Szkoła podstawowa nr 3417 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 7004 screen

Placówka edukacyjna nr 7004

Szkoła podstawowa nr 7004 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 5 - 16 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2254 screen

Szkoła podstawowa nr 2254

Szkoła podstawowa nr 2254 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Szkoła podstawowa nr 3425 screen

Szkoła podstawowa nr 3425

Szkoła podstawowa nr 3425 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 7 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3408 screen

Szkoła podstawowa nr 3408

Szkoła podstawowa nr 3408 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 5 - 9 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3133 screen

Placówka edukacyjna nr 3133

Szkoła podstawowa nr 3133 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2067 screen

Placówka edukacyjna nr 2067

Szkoła podstawowa nr 2067 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 5205 screen

Szkoła podstawowa nr 5205

Szkoła podstawowa nr 5205 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2163 screen

Szkoła podstawowa nr 2163

Szkoła podstawowa nr 2163 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 6012 screen

Placówka edukacyjna nr 6012

Szkoła podstawowa nr 6012 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 18 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2034 screen

Szkoła podstawowa nr 2034

Szkoła podstawowa nr 2034 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2002 screen

Placówka edukacyjna nr 2002

Szkoła podstawowa nr 2002 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 7 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3156 screen

Placówka edukacyjna nr 3156

Szkoła podstawowa nr 3156 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3101 screen

Placówka edukacyjna nr 3101

Szkoła podstawowa nr 3101 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2216 screen

Szkoła podstawowa nr 2216

Szkoła podstawowa nr 2216 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2070 screen

Placówka edukacyjna nr 2070

Szkoła podstawowa nr 2070 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3390 screen

Placówka edukacyjna nr 3390

Szkoła podstawowa nr 3390 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2030 screen

Placówka edukacyjna nr 2030

Szkoła podstawowa nr 2030 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2920 screen

Placówka edukacyjna nr 2920

Szkoła podstawowa nr 2920 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3001 screen

Szkoła podstawowa nr 3001

Szkoła podstawowa nr 3001 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2072 screen

Placówka edukacyjna nr 2072

Szkoła podstawowa nr 2072 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2138 screen

Placówka edukacyjna nr 2138

Szkoła podstawowa nr 2138 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 5 - 7 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3363 screen

Placówka edukacyjna nr 3363

Szkoła podstawowa nr 3363 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2013 screen

Szkoła podstawowa nr 2013

Szkoła podstawowa nr 2013 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2008 screen

Placówka edukacyjna nr 2008

Szkoła podstawowa nr 2008 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2064 screen

Placówka edukacyjna nr 2064

Szkoła podstawowa nr 2064 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Szkoła podstawowa nr 3048 screen

Szkoła podstawowa nr 3048

Szkoła podstawowa nr 3048 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3363 screen

Placówka edukacyjna nr 3363

Szkoła podstawowa nr 3363 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6020 screen

Placówka edukacyjna nr 6020

Szkoła podstawowa nr 6020 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3505 screen

Szkoła podstawowa nr 3505

Szkoła podstawowa nr 3505 to instytucja szkolna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2323 screen

Szkoła podstawowa nr 2323

Szkoła podstawowa nr 2323 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Szkoła podstawowa nr 2000 screen

Szkoła podstawowa nr 2000

Szkoła podstawowa nr 2000 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2062 screen

Placówka edukacyjna nr 2062

Szkoła podstawowa nr 2062 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2003 screen

Szkoła podstawowa nr 2003

Szkoła podstawowa nr 2003 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3378 screen

Placówka edukacyjna nr 3378

Szkoła podstawowa nr 3378 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3389 screen

Szkoła podstawowa nr 3389

Szkoła podstawowa nr 3389 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2113 screen

Placówka edukacyjna nr 2113

Szkoła podstawowa nr 2113 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2252 screen

Szkoła podstawowa nr 2252

Szkoła podstawowa nr 2252 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2002 screen

Placówka edukacyjna nr 2002

Szkoła podstawowa nr 2002 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2097 screen

Szkoła podstawowa nr 2097

Szkoła podstawowa nr 2097 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2023 screen

Szkoła podstawowa nr 2023

Szkoła podstawowa nr 2023 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 7020 screen

Placówka edukacyjna nr 7020

Szkoła podstawowa nr 7020 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 19 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2619 screen

Placówka edukacyjna nr 2619

Szkoła podstawowa nr 2619 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2013 screen

Placówka edukacyjna nr 2013

Szkoła podstawowa nr 2013 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2605 screen

Placówka edukacyjna nr 2605

Szkoła podstawowa nr 2605 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3004 screen

Szkoła podstawowa nr 3004

Szkoła podstawowa nr 3004 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 6588 screen

Placówka edukacyjna nr 6588

Szkoła podstawowa nr 6588 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 2 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6006 screen

Szkoła podstawowa nr 6006

Szkoła podstawowa nr 6006 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3025 screen

Placówka edukacyjna nr 3025

Szkoła podstawowa nr 3025 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 6016 screen

Szkoła podstawowa nr 6016

Szkoła podstawowa nr 6016 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 19 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2110 screen

Placówka edukacyjna nr 2110

Szkoła podstawowa nr 2110 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 7 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 7016 screen

Szkoła podstawowa nr 7016

Szkoła podstawowa nr 7016 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 2 - 19 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2566 screen

Placówka edukacyjna nr 2566

Szkoła podstawowa nr 2566 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2018 screen

Szkoła podstawowa nr 2018

Szkoła podstawowa nr 2018 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 6001 screen

Placówka edukacyjna nr 6001

Szkoła podstawowa nr 6001 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 14 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2169 screen

Szkoła podstawowa nr 2169

Szkoła podstawowa nr 2169 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2222 screen

Szkoła podstawowa nr 2222

Szkoła podstawowa nr 2222 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3363 screen

Placówka edukacyjna nr 3363

Szkoła podstawowa nr 3363 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3360 screen

Szkoła podstawowa nr 3360

Szkoła podstawowa nr 3360 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2251 screen

Placówka edukacyjna nr 2251

Szkoła podstawowa nr 2251 to instytucja edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2154 screen

Szkoła podstawowa nr 2154

Szkoła podstawowa nr 2154 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Placówka edukacyjna nr 2066 screen

Placówka edukacyjna nr 2066

Szkoła podstawowa nr 2066 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 6040 screen

Placówka edukacyjna nr 6040

Szkoła podstawowa nr 6040 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3042 screen

Szkoła podstawowa nr 3042

Szkoła podstawowa nr 3042 to placówka edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3033 screen

Szkoła podstawowa nr 3033

Szkoła podstawowa nr 3033 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 7 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3018 screen

Szkoła podstawowa nr 3018

Szkoła podstawowa nr 3018 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 5 - 10 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2085 screen

Szkoła podstawowa nr 2085

Szkoła podstawowa nr 2085 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 9 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3332 screen

Placówka edukacyjna nr 3332

Szkoła podstawowa nr 3332 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2899 screen

Szkoła podstawowa nr 2899

Szkoła podstawowa nr 2899 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się...
Szkoła podstawowa nr 3339 screen

Szkoła podstawowa nr 3339

Szkoła podstawowa nr 3339 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2638 screen

Szkoła podstawowa nr 2638

Szkoła podstawowa nr 2638 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3352 screen

Szkoła podstawowa nr 3352

Szkoła podstawowa nr 3352 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 3177 screen

Placówka edukacyjna nr 3177

Szkoła podstawowa nr 3177 to instytucja edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2051 screen

Szkoła podstawowa nr 2051

Szkoła podstawowa nr 2051 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 5206 screen

Placówka edukacyjna nr 5206

Szkoła podstawowa nr 5206 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3335 screen

Szkoła podstawowa nr 3335

Szkoła podstawowa nr 3335 to placówka edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 2 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3030 screen

Szkoła podstawowa nr 3030

Szkoła podstawowa nr 3030 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2106 screen

Placówka edukacyjna nr 2106

Szkoła podstawowa nr 2106 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2365 screen

Szkoła podstawowa nr 2365

Szkoła podstawowa nr 2365 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 3486 screen

Szkoła podstawowa nr 3486

Szkoła podstawowa nr 3486 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2056 screen

Szkoła podstawowa nr 2056

Szkoła podstawowa nr 2056 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 7 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3098 screen

Szkoła podstawowa nr 3098

Szkoła podstawowa nr 3098 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 3 - 9 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3083 screen

Szkoła podstawowa nr 3083

Szkoła podstawowa nr 3083 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2400 screen

Szkoła podstawowa nr 2400

Szkoła podstawowa nr 2400 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3378 screen

Szkoła podstawowa nr 3378

Szkoła podstawowa nr 3378 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2001 screen

Szkoła podstawowa nr 2001

Szkoła podstawowa nr 2001 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2011 screen

Placówka edukacyjna nr 2011

Szkoła podstawowa nr 2011 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 7023 screen

Placówka edukacyjna nr 7023

Szkoła podstawowa nr 7023 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 3 - 19 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2008 screen

Szkoła podstawowa nr 2008

Szkoła podstawowa nr 2008 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2045 screen

Placówka edukacyjna nr 2045

Szkoła podstawowa nr 2045 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 5 - 9 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3478 screen

Szkoła podstawowa nr 3478

Szkoła podstawowa nr 3478 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2189 screen

Szkoła podstawowa nr 2189

Szkoła podstawowa nr 2189 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 9 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 6117 screen

Placówka edukacyjna nr 6117

Szkoła podstawowa nr 6117 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 19 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2821 screen

Placówka edukacyjna nr 2821

Szkoła podstawowa nr 2821 to instytucja edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6295 screen

Szkoła podstawowa nr 6295

Szkoła podstawowa nr 6295 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 3 - 18 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6013 screen

Szkoła podstawowa nr 6013

Szkoła podstawowa nr 6013 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 18 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2069 screen

Szkoła podstawowa nr 2069

Szkoła podstawowa nr 2069 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3197 screen

Placówka edukacyjna nr 3197

Szkoła podstawowa nr 3197 to placówka szkolna przyjmująca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3524 screen

Placówka edukacyjna nr 3524

Szkoła podstawowa nr 3524 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2025 screen

Szkoła podstawowa nr 2025

Szkoła podstawowa nr 2025 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3328 screen

Szkoła podstawowa nr 3328

Szkoła podstawowa nr 3328 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2221 screen

Szkoła podstawowa nr 2221

Szkoła podstawowa nr 2221 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2004 screen

Placówka edukacyjna nr 2004

Szkoła podstawowa nr 2004 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2365 screen

Placówka edukacyjna nr 2365

Szkoła podstawowa nr 2365 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2006 screen

Placówka edukacyjna nr 2006

Szkoła podstawowa nr 2006 to placówka edukacyjna przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 6010 screen

Szkoła podstawowa nr 6010

Szkoła podstawowa nr 6010 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 17 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2000 screen

Szkoła podstawowa nr 2000

Szkoła podstawowa nr 2000 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 7005 screen

Szkoła podstawowa nr 7005

Szkoła podstawowa nr 7005 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2057 screen

Szkoła podstawowa nr 2057

Szkoła podstawowa nr 2057 to placówka oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 2102 screen

Szkoła podstawowa nr 2102

Szkoła podstawowa nr 2102 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3037 screen

Placówka edukacyjna nr 3037

Szkoła podstawowa nr 3037 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 6004 screen

Szkoła podstawowa nr 6004

Szkoła podstawowa nr 6004 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 13 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 3421 screen

Szkoła podstawowa nr 3421

Szkoła podstawowa nr 3421 to instytucja oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 6081 screen

Szkoła podstawowa nr 6081

Szkoła podstawowa nr 6081 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 4 - 12 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2027 screen

Placówka edukacyjna nr 2027

Szkoła podstawowa nr 2027 to instytucja szkolna nauczająca osoby w wieku 5 - 7 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 5221 screen

Szkoła podstawowa nr 5221

Szkoła podstawowa nr 5221 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2266 screen

Szkoła podstawowa nr 2266

Szkoła podstawowa nr 2266 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2672 screen

Placówka edukacyjna nr 2672

Szkoła podstawowa nr 2672 to instytucja edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się...
Placówka edukacyjna nr 2005 screen

Placówka edukacyjna nr 2005

Szkoła podstawowa nr 2005 to placówka oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3044 screen

Szkoła podstawowa nr 3044

Szkoła podstawowa nr 3044 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 5 - 7 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 2093 screen

Placówka edukacyjna nr 2093

Szkoła podstawowa nr 2093 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 7 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 5211 screen

Placówka edukacyjna nr 5211

Szkoła podstawowa nr 5211 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3144 screen

Szkoła podstawowa nr 3144

Szkoła podstawowa nr 3144 to placówka edukacyjna przyjmująca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 7083 screen

Placówka edukacyjna nr 7083

Szkoła podstawowa nr 7083 to instytucja oświatowa nauczająca dzieci w wieku 5 - 19 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2410 screen

Szkoła podstawowa nr 2410

Szkoła podstawowa nr 2410 to instytucja oświatowa przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2415 screen

Szkoła podstawowa nr 2415

Szkoła podstawowa nr 2415 to placówka oświatowa przyjmująca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3008 screen

Placówka edukacyjna nr 3008

Szkoła podstawowa nr 3008 to placówka oświatowa nauczająca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3134 screen

Szkoła podstawowa nr 3134

Szkoła podstawowa nr 3134 to placówka edukacyjna nauczająca dzieci w wieku 5 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2718 screen

Szkoła podstawowa nr 2718

Szkoła podstawowa nr 2718 to placówka szkolna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 6079 screen

Szkoła podstawowa nr 6079

Szkoła podstawowa nr 6079 to instytucja szkolna przyjmująca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 2104 screen

Placówka edukacyjna nr 2104

Szkoła podstawowa nr 2104 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 7 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się...
Szkoła podstawowa nr 6294 screen

Szkoła podstawowa nr 6294

Szkoła podstawowa nr 6294 to instytucja oświatowa przyjmująca osoby w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Placówka edukacyjna nr 3512 screen

Placówka edukacyjna nr 3512

Szkoła podstawowa nr 3512 to placówka oświatowa nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 3324 screen

Placówka edukacyjna nr 3324

Szkoła podstawowa nr 3324 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej budynek mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 2276 screen

Szkoła podstawowa nr 2276

Szkoła podstawowa nr 2276 to instytucja szkolna nauczająca dzieci w wieku 3 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Placówka edukacyjna nr 5210 screen

Placówka edukacyjna nr 5210

Szkoła podstawowa nr 5210 to placówka szkolna nauczająca dzieci w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba mieści się pod...
Szkoła podstawowa nr 3043 screen

Szkoła podstawowa nr 3043

Szkoła podstawowa nr 3043 to placówka szkolna nauczająca osoby w wieku 5 - 10 lat. Jej budynek znajduje się pod...
Szkoła podstawowa nr 2185 screen

Szkoła podstawowa nr 2185

Szkoła podstawowa nr 2185 to placówka edukacyjna nauczająca osoby w wieku 4 - 11 lat. Jej siedziba znajduje się pod...

Lista adresów szkół podstawowych w Anglii