Prawdziwy przeb??j autorstwa Jana Brzechwy – Kaczka Dziwaczka, z kt??rej szale??stw ??miej─? si─? ju?? kolejne i kolejne pokolenia dzieci na ca??ym ??wiecie. Piosenka w wykonaniu nie byle jakiej kompanii, bowiem… ??piewaj─? i ta??cz─? Pan Kleks (w kt??rego wcieli?? si─? niezapomniany Piotr Fronczewski) oraz uczniowie jego magicznej Akademii. Pomy??le─? tylko, ??e gdyby nie piesze wycieczki, mogliby??my nigdy nie usz??ysze─? tego mi??ego i zabawnego utworu. Je??li Twoje dziecko nie s??ysza??o jeszcze o Kaczce Dziwaczce, to nie ma na co czeka─?. Pos??uchajcie i po??miejcie si─? razem. Je??li za?? dobrze zna ju?? histori─? tej dziwnej kaczki, to z pewno??ci─? zaraz us??yszycie znajome d??wi─?ki.

Comments are closed.