Cookie Policy

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych http://piosenki-dla-dzieci.eu (w dalszej części zwanego „Serwisem” lub „Blogiem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu koł€žcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać€¡ przy każdorazowym poł€šączeniu się z tego urządzenia koł€žcowego, może także używać€¡ innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koł€žcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koł€žcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać€¡ urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić€¡ stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć€¡, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać€¡ loginu i hasł€ša,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresował€ž.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować€¡ następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usł€šug dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usł€šug wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies sł€šużące do zapewnienia bezpieczeł€žstwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć€¡ w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawieł€ž i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresował€ž.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie sł€šużące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koł€žcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać€¡ w każdym czasie zmiany ustawieł€ž dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać€¡ zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować€¡ automatyczną obsł€šugę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądłº informować€¡ o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczeg󳀚owe informacje o możliwości i sposobach obsł€šugi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawieł€ž w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu koł€žcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać€¡ informacje w urządzeniu koł€žcowym użytkownika i uzyskiwać€¡ dostęp do tych informacji.

5. Wył€šączenie stosowania cookies może spowodować€¡ utrudnienia korzystanie z niektórych usł€šug w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wył€šączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być€¡ zamieszczane w urządzeniu koł€žcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez wsp󳀚pracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych